Przykłady liczania wynagrodzenia i jego skadników.

Płace i Płace i Kadry to programy dla małych i średnich firm. Bezpłatny program płacowy Lista płac,  pozwala prowadzić jedna firmę na jednym stanowisku i do 5 pracowników na jednej liście. Programy Płace i Kadry są programami płatnymi w którym możemy obsługiwać do od 10 do 99 firm i 99 pracowników na jednym stanowisku. Program w wersji dla biur rachunkowych można zainstalować na 5 stanowiskach. Poniżej opisano jak programy liczą poszczególne składniki wynagrodzenia. Czytaj dalej …

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Kolejność liczenia, zaokrąglenia.

Chorobowe.

Wnagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Kto płaci i jak liczyć ? Podstawa naliczenia, przykłady. Podstawy prawne.

Urlop.

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.  

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych za które pracodawca rozlicza się z pracownikiem …  

Godziny nocne.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ...

Lista płac - wzór.

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście płac. Wzór listy płac. Dodatkowe informacje na liście płac.

 Program Lista wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 5 pracowników na jednej liście płac.

 Program ace

Program płatny /99 zł/ dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 3 firm i 10 pracowników na jednej liście płac. 1-stanowisko

  Program Płace i Kadry

Program płatny /199 zł/ dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac. 1- stanowisko

 Program dla biur rachunkowych

Program płatny /249 zł/ dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
pobierz pobierz pobierz

Karta wynagrodzeń.

Co powinna zawierać karta wynagrodzenia pracownika. Wzór karty wynagrodzeń.

Aktualne wymiary składek. 

Stan w 2017 roku.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ PŁACE
 KONTAKT  KONTAKT 

Obejrzyj prezentację programu

1 1
3 3
4 4
2 2
Programy do liczenia wynagrodzenia pracowników
Data aktualizacji : 8 grudzień 2017

Przykłady liczania

wynagrodzenia i jego

skadników.

Płace i Płace i Kadry to programy dla małych i średnich firm. Bezpłatny program acowy Lista płac,  pozwala prowadzić jedna firmę na jednym stanowisku i do 5 pracowników na jednej liście. Programy Płace i Kadry są programami płatnymi w którym możemy obsługiwać do od 10 do 99 firm i 99 pracowników na jednym stanowisku. Program w wersji dla biur rachunkowych można zainstalować na 5 stanowiskach. Poniżej opisano jak programy liczą poszczególne składniki  wynagrodzenia. Czytaj dalej …

Jak liczyć wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie brutto, podstawy naliczeń. Składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek. Kolejność liczenia, zaokrąglenia.

Chorobowe.

Wnagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Kto płaci i jak liczyć ? Podstawa naliczenia, przykłady. Podstawy prawne.

Urlop.

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował.  

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych za które pracodawca rozlicza się z pracownikiem …  

Godziny nocne.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości ...

Lista płac - wzór.

Jakie składniki wynagrodzenia powinny znaleźć się na liście płac. Wzór listy płac. Dodatkowe informacje na liście płac.

 Program Lista wynagrodzeń

Bezpłatny program dla małej firmy. Obsługuje 1 firmę i do 5 pracowników na jednej liście płac.

 Program ace

Program płatny /99 zł/ dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 3 firm i 10 pracowników na jednej liście płac. 1- stanowisko

  Program Płace i Kadry

Program płatny /199 zł/ dla większych firm. Jest orogramem płatnym. Obsługuje do 99 firm i 99 pracowników na jednej liście płac. 1- stanowisko

 Program dla biur rachunkowych

Program płatny /249 zł/ dla biur rachunkowych. Można prowadzić do 99 firm na jednym stanowisku i 99 pracowników na jednej liście. Program można zainstalować na 5 stanowiskach.
pobierz pobierz pobierz

Karta wynagrodzeń.

Co powinna zawierać karta wynagrodzenia pracownika. Wzór karty wynagrodzeń.

Aktualne wymiary składek. 

Stan w 2017 roku.
NAWIGACJA
JAK LICZYĆ PŁACE
 KONTAKT  KONTAKT 

Obejrzyj prezentację programu

1 1
3 3
4 4
2 2
Programy do liczenia wynagrodzenia pracowników
Data aktualizacji : 8 grudzień 2017